Udruženje “Mreža roditelja”: Realizacija projekata na prevenciji svih oblika vršnjačkog nasilja

FOTO: google.com

Udruženje „Mreža roditelja“ u proteklom periodu realizovalo je nekoliko projekata koje ima za cilj prevenciju svih oblika vršnjačkog nasilja.

Sa 30 osnovaca realizovali smo projekat „Rame uz rame stvaramo više“, a cilj je bio naučiti djecu kako rješiti konflikt i ojačati njihove životne vještine. Organizovali smo i okrugle stolove za roditelje na temu uloge i njihovog značaja u prepoznavanju, identifikovanju i reagovanju u slučaju pojave raznih oblika nasilja“, kazala je Almira Sarvan, predsjednica Udruženja.

Almira Sarvan

U ovom Udruženju mišljenja su svi da se mora ulagati u edukaciju kako bi se adekvatno odgovorilo na sve što se dešava oko nas.

Odziv na ove projekte i radionice je bio zadovoljavajući u onoj mjeri koja je nama bila dovoljna za projekat koji smo realizovali. Pojedini roditelji su aktivno učestvovali, njih oko 30 posto dok su ostali šutili, a ta šutnja i jeste zapravo neki „ometač“ svega da bi se radilo onako kako bi trebalo i da bismo bili učinkovitiji. Roditeljima je teško prepoznati šta je to nasilje, a šta je to neki konflikt koje njihovo dijete doživljava. Postoje jasne definicije i pokazatelji kako roditelj sve to može na vrijeme prepoznati i da li treba i kako da se uključi da bi se to na vrijeme spriječilo te adekvatno reagovali i na vrijeme“, dodala je Sarvan.

Rad na prevenciji je izuzetno značajan i bolje je raditi na prevenciji nego na posljedicama. Moramo se pokrenuti svi i raditi jače i više na prevenciji da bismo imali što manje posljedice. Mi nasilje ne možemo zaustaviti, ali ga možemo ublažiti, a na nekim slučajevima ga potpuno možemo i spriječiti“, dodala je Sarvan te i u budućnosti su najavili realizaciju brojnih projekata sa učenicima osnovnih škola i njihovim roditeljima koji imaju za cilj prevenciju svih oblika vršnjačkog nasilja.

U tom cilju organizovat ćemo ciklus radionica i svi koji su zainteresovani da učesvuju mogu se već sada prijaviti putem naše Facebook i Instagram stranice, a u planu su i dva projekta o temi prevencije internet nasilja kao i pokretanje savjetovališta za roditelje što smatram ključnim projektom koji će imati cilj informisati roditelje kako i gdje se obratiti u slučaju da im djeca trpe bilo koji oblik nasilja“, kazala je Almira Sarvan, predsjednica Udruženja „Mreža roditelja“ . (B. D.)