Ministar Vinko Marić i direktor ŠPD-a Hasan Hasić u posjeti Općini Vareš i lokalnoj šumariji

FOTO: zdk.ba

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK Vinko Marić zajedno sa direktorom Šumsko-privrednog društva (ŠPD) ZDK, Hasanom Hasićem, posjetio je poslovnicu ŠPD-a Vareš kao i načelnika općine Zdravka Maroševića.

Poslovnica ŠPD-a Vareš ima potencijal da ispuni sve zacrtane planove ali uočili smo i mnoge propuste. Šumarija plaća mjesečnu kiriju za radionicu, umjesto da osposobi sopstvene radioničke kapacitete. Rasipničku praksu moramo zaustaviti“, kaže ministar Vinko Marić.

Rukovodni kadar vareške poslovnice ŠPD-a prezentovao je probleme sa kojima se suočavaju, a na sastanku sa načelnikom općine Vareš, Zdravkom Maroševićem, dogovoreno je da se lokalni putevi kojima prolaze vozila ŠPD-a redovno održavaju.

Ponosni smo na šumsko bogatstvo koje imamo i rado ćemo sarađivati sa nadležnim ministarstvom i direktorom Hasićem o ekološkoj zaštiti, popravci lokalnih puteva i očuvanju vodozaštitnih zona“, rekao je načelnik Marošević.

Direktor ŠPD-a ZDK, Hasan Hasić izrazio je spremnost na saradnju sa lokalnom zajednicom, napominjući da je sve eventualne probleme potrebno partnerski rješavati.

Općina Vareš ima skoro dvadeset hiljada hektara zemljišta koje je obraslo kvalitetnom bjelogoričnom i crnogoričnom šumom.

 

Izvor: Press služba ZDK

FOTO: zdk.ba