CBBiH korigovala naviše projekciju rasta ekonomske aktivnosti u 2023.

FOTO: N1

U najnovijim projekcijama Centralna banka Bosne i Hercegovine, kako saopštavaju, očekuje znatno jaču ekonomsku aktivnost u srednjem roku, u odnosu na prethodni krug projekcija, ali i snažnije inflatorne pritiske u 2023. godini.

Projekcija rasta ekonomske aktivnosti u ovoj godini je blago korigovana naviše sa 0,9 na 1,6 posto, mada i nadalje projektovana vrijednost ukazuje na znatno usporavanje rasta u odnosu na višegodišnji prosjek. Realni ekonomski rast u 2024. godini, trenutno je projektovan na 3,2 posto.

Projektovana viša stopa rasta lične potrošnje u 2023. godini, u odnosu na prethodnu projekciju, dijelom je rezultat revizije službenih podataka, navode iz Centralne banke BiH, dodajući da u tekućoj godini projektuju inflaciju od 7,7 posto, što je za 1,6 procentnih poena više u odnosu na projekciju iz novembra prošle godine. Ključni razlog za reviziju naviše je nastavak rasta cijena hrane i osnovne inflacije. Već od drugog kvartala očekuje se postepeno slabljenje inflatornih pritisaka, do kraja projekcijskog perioda.

Zvanična inflacija u prvom kvartalu ove godine iznosila je 12,4 posto, a u Centralnoj banci BiH očekuju da će se postepeno smanjivati tokom projekcijskog horizonta.

Posebno naglašavaju da se ekonomija ne nalazi u klasičnom poslovnom ciklusu, te da su procijenjene vrijednosti realnog BDP-a, njegovih komponenti i ostalih makroekonomskih varijabli, izložene izuzetno visokom stepenu neizvjesnosti.