Izvještaj sa Devete sjednice Skupštine ZDK

Deveta sjednica Skupštine Zenićko-dobojskog kantona održna je danas u Zenici. Na dnevnom redu je bilo sedam tačaka.

Pred skupštinskim poslanicima su se našli godišnji izvještaji za 2022. godinu Skupštine, Kantonalnog suda, Ureda za pritužbe javnosti, Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju, izvještaj o praćenju realizacije mjera i aktivnosti planiranih Kantonalnim ekološkim akcionim planom, te Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području kantona i Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u kantonu za 2022. godinu.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je danas jednoglasno primila na znanje izvještaj Kantonalnog suda.

Mi smo 2022. godinu započeli sa samo 401 nerješenim predmetom, završili smo je sa još manjim brojem nerješenih predmeta, a to je 342 predmeta. Sve sudije Kantonalnog suda u Zenici su ostvarili normu. Kvalitet rada je jako dobar, on je preko 88% i veći je nego što je bio u 2021. godini. Ovu priliku ću iskoristiti da ukažem na jednu činjenicu na koju sam vrlo ponosna a to je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine u 2022. godini nije donio niti jednu odluku u kojoj bi bilo utvrđeno da je Kantonalni sud u Zenici prekršio, povrijedio pravo na suđenje u razumnom roku. Vrlo, vrlo efikasno rješavamo sve predmete tako da se to nije desilo i neće se to desiti sigurno ni u 2023. godini. Kao predsjednica suda ću se truditi da zadržimo postojeći nivo efikasnosti a možda da tamo negdje gdje ima prostora da se nešto i poboljša“, izjavila je Snježana Čolaković, predsjednica Kantonalnog suda ZDK.

Od svih pomenutih informacija i Izvještaja zastupnice i zastupnici u Skupštini  ZDK su pored primanja znanju izvještaja Kantonalnog suda pozitivno glasali za Izvještaj o praćenju realizacije mjera i aktivnosti planiranih Kantonalnim ekološkim akcionim planom Zeničko-dobojskog kantona, a svi ostali izvještaji i informacije nisu prošli, odnosno nisu usvojeni. (T.B.)