Gradsko vijeće nije prihvatilo Informaciju o radu Policijske uprave 1 Zenica

U prvom dijelu sjednice Gradsko vijeće Zenica danas nije prihvatilo Informaciju o radu Policijske uprave 1 Zenica sa pregledom stanja bezbjednosti za 2022. godinu.

Inicijativa za pokretanje krivične odgovornosti protiv nadležnih u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH, razmatrana kao dopunska tačka predloženog dnevnog reda, dobila potrebnu većinu Gradskog vijeća.

Gradska uprava je više puta upućivala zahtjeve i urgencije prema pomentuom preduzeću da daju dozvolu za gradnju kružne raskrsnice na magistralnom putu M17 Perin Han, kako bi se omogućio priključak za buduću Poslovnu zonu Zenica jug, ali odogovor od njih nikada dosad nije došao na adresu Gradske uprave, zbog čega je u zastoju dalji razvoj Grada Zenica i izgradnja ove Poslovne zone, u kojoj bi posao moglo dobiti između 700 do 1.000 naših građana,“ pojašnjava kao predlagač ove Inicijative, Denan Pašalić, vijećnik Zeničke inicijetive – Kasumović Fuad. (V.J.)