Anketa o prihodima i uslovima života

U Federaciji BiH će od 20.05. – 30.06.2023. godine, u okviru statističkog istraživanja „Anketa o prihodima i uslovima života 2023“, na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku.

Anketa o prihodima i uslovima života u BiH je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta.

Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini s skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni, saopćeno je iz federalnog Zavoda za statistiku.