Grupa mališana iz obdaništa Lastavica posjetila Centar za edukaciju i smještaj Specijalne policijske jedinice

Kao rezultat unapređenja partnerskih odnosa sa zajednicom te u dogovoru s menadžmentom Predškolske ustanove „Lastavica“, dana 09.05.2023.godine, realizovana je posjeta 37 dječaka i djevojčica, Centru za obuku policijskih službenika i smještaj Specijalne policijske jedinice Uprave policije.

Cilj ove posjete je bio druženje djece predškolskog uzrasta s policijskim službenicima, obilazak prostorija Specijalne policijske jedinice, te demonstracija vježbi sa službenim psima.
Ove aktivnosti predstavljaju nastavak kontinuirane realizacije projekata koji se tiču saradnje sa zajednicom a sve u cilju povećanja sigurnosti mladih te povećanja međusobnog povjerenja mladih u policiju. Na ovaj način Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona preventivno djeluje na smanjenje stope neprihvatljivog ponašanja djece i omladine, poboljšava odnos policije i građana, te jača osjećaj sigurnosti unutar zajednice.
Policijski službenici Odsjeka za edukaciju i Specijalne policijske jedinice su upoznali mališane s osnovnim pravilima ponašanja pješaka u saobraćaju, prelaska preko obilježenog pješačkog prelaza, prelaz ulice gdje je postavljena svjetlosna signalizacija, kao i pravila ponašanja u gradskom prevozu. Naravno, svi prezentirani sadržaji su bili u potpunosti prilagođeni uzrastu i interesovanjima današnjih posjetilaca.
Na kraju posjete, predstavnici Predškolske ustanove “Lastavica” su iskazali veliko zadovoljstvo svim viđenim sadržajima, druženju djece i policijskih službenika te su istakli da ovakve posjete daju novu dimenziju shvatanja uloge policije u društvu, doprinose povećanju međusobnog povjerenja građana u policiju te jača osjećaj sigurnosti unutar zajednice.