Predstavnici Gradske uprave Zenica učestvovali na radionici za unapređenje javnih usluga kroz USAID-ov Projekat pomoći lokalnoj upravi

U organizaciji Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Sarajevu je održana dvodnevna radionica na temu “Program unapređenja javnih usluga” na kojoj su prisustvovali i zaposlenici Gradske uprave Zenica.

Naime, Grad Zenica jedna je od partnerskih zajednica Projekta pomoći lokalnoj upravi, a koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) čija je vrijednost 12,8 miliona dolara.

Program unapređenja javnih usluga je usmjeren na uspostavu adekvatnog ambijenta za pružanje usluga građanima u jedinicama lokalne samouprave. Okosnica Programa je upravljanje kvalitetom, a realizuje se kroz participatorni grupni proces koji uključuje korištenje alata za kreiranje vizije u domenu poboljšanja usluga, kao i alata za planiranje i promociju novonastalih organizacijskih promjena.

Grad Zenica je identifikovao dvije administrativne usluge na čijem unapređenju će raditi u narednom periodu i to upravljanje matičnim registrom i izdavanje dokumenata građanima, te pružanje katastarskih usluga i usluga u vezi sa imovinom.

Jedan od ciljeva Projekta je da pomogne jačanje kapaciteta lokalnih uprava za pružanje transparentnih, odgovornih i kvaltetnih usluga koje traže građani i poslovni subjekti.