BiH sve atraktivnija turistička destinacija

U periodu januar – mart 2023. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 276.218 posjeta, što je više za 16,4 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

Broj noćenja domaćih turista bio je manji za 3,7 posto, dok je broj noćenja stranih turista bio viši za 30,9 posto u odnosu na isti period 2022. godine.U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 34,7 posto dok je 65,3 posto bilo učešće stranih turista, a najviše ih je bilo iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Turske. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,3 posto.