Urađeno idejno rješenje, građani Zenice dobivaju reprezentativan objekat zatvorenog olimpijskog bazena

Gradska uprava Zenica na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem u proteklom periodu održala je niz sastanaka i preduzela sve neophodne aktivnosti na izgradnji zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici. Lokacija na kojoj je predviđena izgradnja objekta zatvorenog bazena je u sklopu postojećeg kompleksa otvorenih bazena.

Nakon provedene procedure javnog konkursa izabrano je idejno rješenje zatvorenog bazena, na osnovu kojeg će biti urađen glavni projekat.

Osnovni sadržaji u sklopu objekta zatvorenog olimpijskog bazena su bazen dimenzija 50x25m i manji bazen za rasplivavanje dimenzija 25×12,5m. U sklopu objekta su predviđeni svi prateći sadržaji vezani za funkciju bazena, te dodatni ugostiteljski sadržaji, fitness i wellness centar koji će omogućiti da kompleks bude u funkciji tokom cijelog dana, svaki dan u godini.

Pored zatvorenog olimpijskog bazena i malog bazena za rasplivavanje, standardi takmičarskog sporta iziskuju i izgradnju adekvatnog broja parking mjesta uz bazen.

Objekat zatvorenog bazena je lociran na način da ne ugrožava funkciju postojećih otvorenih bazena, tako da građani Zenice neće ostati uskraćeni za sezonu kupanja na gradskim bazenima u Crkvicama. U drugoj fazi planirana je rekonstrukcija postojećih otvorenih bazena u aqua park, čime će ovaj kompleks dobiti svoju punu funkciju, primjerenu potrebama građana Zenice.

Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, urađeno je idejno rješenje, te su u toku aktivnosti na izradi glavnog projekta zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici.

“Posebno je važno da budu ispunjeni svi sigurnosni zahtjevi i aspekti koji moraju biti zadovoljeni prilikom projektovanja ovakve vrste objekta. Objekat zatvorenog olimpijskog bazena mora biti projektovan po pravilima, standardima i propisima Evropske plivačke federacije (LENA) i Međunarodne plivačke organizacije (FINA) da bi se na bazenu mogla organizovati sva evropska i svjetska plivačka i vaterpolo takmičenja, međunarodna sportska takmičenja u plivanju i vaterpolu na svim razinama. Zenica je davno zaslužila ovakav projekat i drago mi je da sve teče prema planiranoj dinamici. Gradska uprava sa mnom na čelu ulaže maksimalne napore da se završe sve procedure koje nalaže zakon i da čim prije krenu radovi na reprezentativnom objektu”, kaže gradonačelnik Kasumović.

Podsjetimo, nakon što je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojen amandman koji se odnosi na izgradnju zatvorenog bazena u Zenici, a kojim će se osigurati sredstva u iznosu od 4 miliona KM, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović odmah je pokrenuo sve neophodne aktivnosti kako bi se čim prije počelo sa realiziranjem projekta zatvorenog olimpijskog bazena koji građani Zenice godinama priželjkuju.