Obavijest o prijemu stranaka u organizacionim jedinicama Gradske uprave Zenica

Na osnovu člana 17. Pravilnika o kućnom redu u službenim prostorijama Gradske uprave Grada Zenica broj 02-45-7492/23 od 11.04.2023. godine obavještavaju se građani da se:

-Prijem stranaka u organizacionim jedinicama Gradske uprave Zenica vrši svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, izuzev stranaka kojima je dostavljen poziv.

-Prijem stranaka u okviru poslova izdavanja isprava u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina vrši svakog radnog dana u vremenu od 07,30 do 16,00 sati, izuzev u periodu korištenja pauze od 09,30 do 10,00 sati.

-Prijem stranaka u šalter sali vrši svakog radnog dana u vremenu od 07,30 do 16,00 sati.