Obavijest Odborima za upravljanje i održavanje mjesnih vodovoda

Odbori za upravljanje i održavanje mjesnih vodovoda bili su u obavezi, do 24.03.2023. godine, izraditi izvještaje o prikupljenim i o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, iste podnijeti korisnicima vodovoda, postaviti na vidno mjesto u mjesnoj zajednici, prezentovati predsjedniku i savjetu mjesne zajednice koji isti potpisuju i ovjeravaju i u konačnici dostaviti ovoj Službi kao resornoj.

Uvidom u dostavljene Izvještaje Odbora za upravljanje i održavanje mjesnih vodovoda o prikupljenim i o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, utvrđeno je da Izvještaje nisu dostavili svi mjesni vodovodi koji, prema evidenciji Službe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice egzistiraju na području Grada Zenica.

U vezi sa navedenim, pozivaju se Odbori za upravljanje i održavanje vodovoda koji nisu podnijeli izvještaje na način gore naveden, da isto učine do 10.05.2023. godine.

Odbori koji ne ispoštuju obavezu dostavljanja Izvještaja propisanu članom 15. Odluke o mjesnim vodovodima (“Službene novine Grada Zenica”, broj 6/20), bit će dostavljeni Službi za inspekcijske poslove – vodnom inspektoru na daljnje nadležno postupanje.

Podsjećamo da je za nepoštivanje obaveze dostavljanja Izvještaja, članom 28. Odluke propisana novčana kazna u iznosu od 200,00 do 1.000,00 KM za predsjednika i članove Odbora za upravljanje i održavanje vodovoda.