Podaci Centralne banke BiH

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju februara 2023. godine iznosile su 15,37 milijardi KM.

U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje deviznih rezervi od 582,3 miliona KM (3,7 posto), dok su na godišnjem nivou devizne rezerve Centralne banke BiH manje za 975 miliona KM (6,0 posto).

U odnosu na prethodni mjesec, u strukturi deviznih rezervi došlo je do smanjenja investicija u vrijednosne papire za 108,9 miliona KM (1,6 posto), kao i depozita kod nerezidentnih banaka za 452,9 miliona KM (5,4 posto).

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju februara 2023. godine iznosili su 22 milijarde KM i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje od 136,2 miliona KM (0,6 posto).

Kreditni rast registrovan je kod sektora stanovništva za 32,6 miliona KM (0,3 posto), nefinansijskih javnih preduzeća za 15 miliona KM (2,5 posto) i privatnih preduzeća za 105,4 miliona KM (1,2 posto).

Smanjenje kreditnog rasta je registrovano kod vladinih institucija za 10 miliona KM (0,9 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 6,7 miliona KM (3,9 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u februaru 2023. godine iznosila je 4,5 posto, nominalno 952,2 miliona KM.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 562,8 miliona KM (5,4 posto), privatnih preduzeća za 342,9 miliona KM (3,9 posto) i nefinansijskih javnih preduzeća za 97,5 miliona KM (19,0 posto).

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 47,8 miliona KM (4,2 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 3,1 milion KM (1,9 posto), pokazuju podaci Centralne banke BiH. (Akta.ba)