U BiH u februaru industrijska proizvodnja manja za 0,7 posto

Ukupna industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u februaru u poređenju sa januarom ove godine manja je za 0,7 posto, dok je u poređenju sa februarom prošle godine manja za tri posto.

Proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju u februaru u odnosu januar ove godine veća je za 8,1 posto, a proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,4 posto, dok je proizvodnja kapitalnih proizvoda manja za 1,1 posto, energije za 1,5 posto, a intermerdijarnih proizvoda manja za 4,6 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Industrijska proizvodnja zabilježila je rast u oblasti vađenja ruda i kamena u februaru u odnosu na januar ove godine za 2,8 posto, dok pad bilježe proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom za 2,4 posto, te prerađivačka industrija za 1,7 posto.