Predstavljena Mapa puta digitalne transformacije Grada Zenica

Mapa puta digitalne transformacije Grada Zenica, izrađena u sklopu projekta „Pametni gradovi ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH“ u saradnji sa GIZ-om, Lanacom, DVD Solutionom i BIT Alijansom, predstavljena je u Gradskoj upravi Zenice.

Navedeni dokument je prezentovala konsultantica Lejla Turulja, a prezentaciji su prisustvovali predstavnici gradskih službi i sektora.

Riječ je o dokumentu čiji je cilj ponuditi sveobuhvatnu analizu aktuelnog stanja u Gradskoj upravi Grada Zenica, te kroz kreiranje mape puta digitalne transformacije ponuditi smjernice za Gradsku upravu, kako bi se unaprijedio stepen digitalne zrelosti, poboljšali procesi, poboljšala interakcija sa svim zainteresiranim stranama, te konačno omogućilo uspostavljanje otvorene uprave, koja podržava pravo građana da pristupe dokumentima i postupcima kako bi im se omogućio efikasan javni nadzor.

Također, u sklopu projekta „Pametni gradovi ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH“, završena je realizacija pametnog rješenja GOparking, koje je Grad Zenica i Javno preduzeće “Parking servis” d.o.o. Zenica, realizovao u saradnji sa kompanijom LANACO d.o.o. Banjaluka.