Počela realizacija POPOiO u ZDK, broj upisane djece nije ni blizu onome iz ranijih godina

Nakon okončanog upisa polaznika krajem mjeseca februara, počela je realizacija Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu u školskoj 2022./2023.

U pomenuti Program ovu školsku godinu upisano je 2.589 djece na području Zeničko-dobojskog kantona, a u realizaciji ovogodišnjeg POPOiO sudjelovat će 149 realizatora i 27 koordinatora.

“Realizacija POPOiO je počeo 6. marta i upisano je 2.589 djece. Oni su raspoređeni u 172 odgojne grupe i u 52 kombinirana odjeljenja, s tim da u toku same realizacije dolazi do manjih promjena broja djece, tako da ćemo imati manji broj novopridošlih predškolaca”, kazala je Draženka Subašić, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Kada je u pitanju grad Zenica, u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja upisano je 720 predškolaca i  Program se realizuje u saradnji sa jednom javnom i pet privatnih ustanova predškolskog odgoja.

Govoreći o statističkim pokazateljima broja upisane djece, ministrica Subašić ističe da se brojka nije nešto značajno promijenila u odnosu na prethodne godine, te da se bilježi blagi porast broja upisane djece, mada ni blizu onome iz ranijeg perioda.

“Konkretno možemo reći da smo ove godine upisali 39 djece više nego u odnosu na prethodnu godinu. Taj broj je prije 10-ak godina znao biti i preko 3.000. Nismo ni blizu tom broju, mada se nadamo da će se trend preokrenuti i da ćemo sve veći broj djece narednih godina upisivati”, optimistična je ministrica Subašić.

Razloge negativnog trenda i sve manjeg broja upisane djece u prve razrede Subašić vidi u demografskim kretanjima stanovništva iz BiH, te se nada da će mjere koje će Vlada ZDK i općine poduzeti u narednom periodu polučiti pozitivnim rezultatima. Ipak, ima općina koje bilježe i pozitivne trendove i porast upisane djece, pa je Tešanj i ove godine općina koja se može pohvaliti najvećim brojem upisanih predškolaca.

Treba spomenuti da POPOiO traje ukupno 180 sati, odnosno 12 radnih sedmica po tri sata dnevno, a namijenjen je djeci koja nisu upisana u neku predškolsku ustanovu, koja su do 1. marta napunila pet i po godina života. Za djecu koja koriste usluge obdaništa, tokom cijele godine realizira se Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja pa nisu u obavezi da pohađaju i POPOiO. (M.Hurem)