Skupština ZDK usvojla budžet za 2023. godinu

Na prijedlog Vlade, po skraćenom postupku, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici je usvojila budžet za 2023. godinu u iznosu od 540 582 580,00 KM.

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 540.582.580,00 KM, a ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 536.301.950,00 KM, dok je preostali iznos od 4.280.630,00 KM planiran za pokriće deficita iz ranijih godina. Budžet za 2023. godinu je u odnosu na izvršenje prošlogodišnjeg budžeta veći za 10,49 procenata.

“Možemo da kažemo da je stabilizirajućeg, a ujedno i socijalnog karaktera budući da se na plate, na bruto plate i naknade zaposlenih izdvaja otprilike 49,63 procenata, za socijalana davanja 15,65 procenata, odnoso 65,28 procenta u strukturi rashoda su dakle da kažemo upravo ove dvije skupine, 9,17 procenata je na kapitalna ulaganja dok se ostatak raspoloživog budžeta odnosi na materijalne izdatke, otplate kredita i finansiranje kamata. Ono o čemu smo zaista vodili računa prilikom izrade ovog budžeta jeste da nema kreditnog zaduženja. Također smo vodili računa da se povećaju poticaji u oblasti poljoprivrede, privrede, također smo vodili računa i o mladima, povećali smo dakle sredstva za mlade, povećali smo naravno i izdvajanja za boračku populaciju u dijelu egzistencijalne naknade i svakako je važno napomenuti da je i u ovom budžetu imamo osigurana sredstva za porodilje. Iskoristiću ovu priliku da se zahvalim našim porodiljama, odnosno nezaposlenim porodiljama što su imale strpljenja i da će naknada biti isplaćena već u ponedjeljak. U suštini smo u procesu donošenja ovog budžeta, što je vrlo važno za informisanje javnosti, kazati da smo imali razgovore sa sindikatima, da smo se usaglasili i da će tokom ove godine planiramo u dijalogu, u nastavku razgovora povećati plate budžetskim korisnicima”, izjavila je za Zenicainfo, Amra Mehmedić, premijerka Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Pored budžeta na današnjoj, petoj sjednici u novom sazivu, Skupština ZDK je usvojila i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona po skraćenom postupku na prijedlog zastupnika BHI-KF Alena Kapkovića. Ove izmjene su sporne prije svega za SDA i HDZ iz kojih navode da se ukidanjem odredbe o tačnom broju članova Vlade iz svakog od konstitutivnih naroda može desiti da ubuduće Vlada bude i jednonacionalna. Zakon koji je do sada bio na snazi je propisivao da se Vlada ZDK sastoji od sedam članova iz reda bošnjačkog, te po dva člana iz reda hrvatskog i srpskog naroda. (T.B.)