Danas sjednica Gradskog vijeća Zenica

Trideset prva sjednica Gradskog vijeća Zenica će biti održana danas s početkom u 11 sati.

Na dnevnom redu je osam tačaka, a vijećnici će, između ostalog, raspravljati o Prijedlogu Odluke o dodjeli javnih priznanja Zenice, Izvještaju o radu Gradskog vijeća Zenica za 2022. godinu te Prijedlogu Zaključka o davanju saglasnosti „GLOVIS“ d.o.o. Zenica za upis hipoteke na nekretnini k.č. 290/522 k.o. Zenica I – Radna zona.

Izvještaj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i investicionog održavanja cestovne infrastrukture za 2022. godinu i Izvještaj o realizaciji investicionog ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu su također na dnevnom redu ove sjednice.

Vijećnici će se izjasniti o Prijedlogu Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje pet članova Gradske izborne komisije Zenica, kao i o Prijedlogu Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po žalbi protiv rješenja u prvostepenom upravnom postupku.

Materijali za predloženi dnevni red su dostupni na web stranici Grada Zenica i mogu se preuzeti putem linka: http://www.zenica.ba/gradska-uprava/vijece-grada-zenica/sjednice-gradskog-vijeca/.