Sve više turista: Evo iz kojih zemalja posjetioci najviše ostaju u BiH

Federaciju Bosne i Hercegovine u januaru je posjetilo 60.993 turista što je za 15,2 posto više u odnosu na januar prošle godine, a u odnosu na decembar je manji za 13,5 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Učešće domaćih turista je 38,4 posto, a stranih 61,6. “Ukupan broj noćenja turista u januaru 2023. godine iznosio je 136.755 što je za 18,9 posto više u odnosu na januar 2022. godine, a u odnosu na decembar 2022. godine veći je za 1,3 posto. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u hotelima i sličnom smještaju sa učešćem od 96,6 posto. U strukturi noćenja stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske, Srbije, Turske, Crne Gore i Slovenije. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 33 posto noćenja. (B.D.)