USAID Diaspora Invest okupio 70 predstavnika općina i gradova na temu uključivanja dijaspore u lokalni razvoj u kome učestvuje Grad Zenica

“Prilike za saradnju sa jedinicima lokalne samouprave u podršci dijaspori” naziv je online sesije na kojoj su predstavljene aktivnosti USAID projketa “Diaspora Invest” i poziv za partnerstva sa lokalnom zajednicom. Ovaj sastanak je bio i prilika za razmjenu informacija o uključivanju dijaspore u lokalni socio-ekonomski razvoj i bitnoj ulozi koju imaju lokalne zajednice u tom procesu.

“Na informativnoj sesiji je sudjelovalo 70 predstavnika JLS iz različitih dijelova BiH, što pokazuje da interes za sistemski pristup saradnji s dijasporom postoji i da je ova tematika prepoznata kao potencijal na lokalnom nivou. USAID projekat “Diaspora Invest” nastavlja prethodne uspješne napore USAID-a u angažmanu dijaspore koji su rezultirali sa značajnim ulaganjima dijaspore u zemlju. Projekat radi na privlačenju i olakšavanju ulaganja i znanja dijaspore u lokalne zajednice, pružanju finansijske i tehničke podrške investitorima iz dijaspore, prenosu znanja iz dijaspore i proširenju pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća povezana s dijasporom”, dodaju iz USAID projekta “Diaspora Invest”.

Cilj poziva za prijave koji je danas predstavljen jeste jačanje kapaciteta lokalnih vlasti da uključe dijasporu u lokalni ekonomski razvoj, osiguraju povećanje mogućnosti direktnih ulaganja prema perspektivnim članovima dijaspore, kao poticanje prenosa znanja i investicijskog kapitala dijaspore prema lokalnim kompanijama kako bi se podržao privredni razvoj.

“Sve jedinice lokalne samouprave pozvane su da podnesu prijave do 10.03.2023. godine, te im stojimo na raspolaganju za sva pitanja kako danas, tako i u budućnosti”, zaključili su organizatori.