Sindikat Rudnika dobio odgovor Vlade Federacije BiH

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine dobio je odgovor nakon što je prije dva dana uputio urgenciju Vladi FBiH, Elektroprivredi BiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, u kojoj traže pismenu garanciju da će sve aktivnosti na pokretanju stečaja u Rudniku “Kreka” u Tuzli i Rudniku mrgog uglja “Zenica” biti prekinute.

-“Na osnovu odgovora koji smo dobili jasno je da je Sindikat bio u pravu,izjavio je danas Elvedin Avdić, predsjednik Sindikata Rudnika mrkog ulga Zenica i član Upravnog odbora federalnog granskog sindikata.

Vlada FBiH je na sjednici početkom februara tekuće godine razmatrala Informaciju iz Elektroprivrede BiH, te zadužila ovo preduzeće da “dodatno sagleda i analizira pokretanje predstečajnog,odnosno stečajnog postupka nad ovim društvima vodeći računa o potrebnim količinama uglja u narednim godinama I elektroenergetskom bilansu”.

-Takođe, istim zaključkom Vlada FBiH konstatovala je,da shodno Uredbi o vršenju ovjaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, ne vrši ovlaštenja u gore navedenim rudnicima, te da iz tog razloga Vlade Federacije Bosne I Hercegovine nije nadležna za davanje saglasnosti za pokretanje predstečajnog, odnosno stečajnog postupka za rudnike koji su u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH”.

-Na osnovu odgovora iz Vlade FBiH se vidi da je JP Elektroprivreda BIH od Vlade tražila saglasnost za pokretanje stečaja u rudnicima “Kreka” i Zenica, ukazuje Avdić.

-I u ovom slučaju se vidi da mi sa Elektroprivredom imamo problem i sada će, možda, ovo pitanje oko stečaja spustiti na direktore Rudnika i prokuriste,ili će,možda na kraju kazati da rudari traže stečaj.

-“Uglavnom obistinilo se ko laže a ko istinu priča“, kaže Avdić.

Pri tom je iznova potvrdio da su svih 7 rudnika zajedničkog stave da nema stečaja.  -Ili ćemo svi opstati ili ćemo svi nestati,poručio je sindikalni čelnik Rudnika Zenica.

U Rudniku Zenica još uvijek čekaju na isplatu januarske plate,čiji je inače rok do 15. u tekućem, za protekli mjesec. (Š.B.)