Unapređenje zaštite i sigurnosti na radu

Privredna komora Federacije BiH u saradnji sa Privrednom komorom Zeničko dobojskog kantona, a u okviru projekta EU4BusinessRecovery koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke, održali su besplatnu edukaciju za mala i srednja preduzeća iz poljoprivredno- prehrambenog sektora na temu Zaštite i sigurnosti u radu.

Centralna tema obuke bila je upoznavanje sa odredbama i novim obavezama malih i srednjih preduzeća po stupanju na snagu novog Zakona o radu u Federaciji BiH i pratećih podzakonskih akata, kao i mnoge druge teme, a sve u cilju unapređenja rada. Glavni cilj projekta je osigurati opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća u važnim privrednim sektorima Bosne i Hercegovine kako bi se smanjili negativni učinci izazvani pandemijom COVID-19. Projekat finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH u partnerstvu sa GIZ-om i Međunarodnom organizacijom rada.  (B.D.)