Reaktiviran rad Udruženja “Eidos”

Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja „Eidos“, koje se bavi naučnim istraživanjima, promocijom nauke i obrazovanja, te izdavaštvom, nedavno je reaktiviralo svoj rad u Zenici.

„Udruženje je osnovano 2017. godine, ali iz objektivnih razloga napravili smo pauzu od 2019. godine, te prije 15-tak dana ponovno aktivirali rad Udruženja Eidos“, potvrdio nam je njegov predsjednik, profesor doktor Spahija Kozlić.

Za nastavak rada osmišljen je i plan aktivnosti, a već je započela i realizacija pojedinih zadataka.

„Trenutno smo u pripremama za novi, četrvti, broj našeg časopisa „Eidos“ , koji će se baviti temom „Univerziteti pred stečajem“, obzirom da su generalno univerziteti u svijetu pred velikim izazovima i krizom, a već smo pozvali i kolege i autore, koji se bave filozofijom, sa prostora bivše Jugoslavije da daju svoj doprinos ovom broju, koji bi trebao izaći do kraja godine“, navodi predsjednik Udruženja „Eidos“, dodajući da je u planu za ovu godinu i organizacija jedne međunarodne konferencije, ukoliko to finansijske mogućnosti budu dopustile, kao i reaktiviranje, kako kaže, izuzetno posjećenih tribina i javnih predavnja iz domena filozofije u sklopu projekta „Filozofski cafe“. (V.J.)