2.8 C
Zenica
Četvrtak, 30 Marta, 2023
Naslovnica Aktuelno CIKBiH će prijaviti šest stranaka zbog mogućih kršenja poreznih i finansijskih propisa

CIKBiH će prijaviti šest stranaka zbog mogućih kršenja poreznih i finansijskih propisa

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na 16. sjednici primila na znanje Informaciju o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2020. godinu, sa nalazima revizije.

CIKBiH će, u skladu sa odredbom iz člana 10. stav (7) Zakona o finansiranju političkih stranaka, osigurati javnosti pristup izvještajima o reviziji političkih stranaka sa nalazima revizije i mišljenjem revizora, tako što će ih objaviti na svojoj internet stranici www.izbori.ba, a mišljenje revizora i u Službenom glasniku BiH.

U skladu sa odredbom iz člana 14. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka CIKBiH će obavijestiti nadležne porezne uprave o šest političkih stranaka, za koje postoje indicije da su u 2020. godini prekršile porezne i finansijske propise kao i Upravu za indirektno oporezivanje BiH o indicijama da je pravna osoba prilikom pružanja usluga za dvije političke stranke u 2020. godini prekršila propise iz oblasti indirektnih poreza.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će, u skladu sa članom 17. Zakona o finansiranju političkih stranaka, podnijeti Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2020. godini Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Izvještaji o pregledanom stanju finansijskog poslovanja 100 političkih stranaka u 2020. godini bit će danas dostupni na internet stranici www.izbori.ba, saopćio je CIKBiH.