Gradsko vijeće Zenica usvojilo Prijedlog budžeta Grada Zenica za 2023. godinu

Gradsko vijeće Zenica u prvom dijelu današnjeg zasijedanja, usvojilo je Prijedlog budžeta Grada Zenica za 2023. godinu.

Po njemu su ukupno planirani prihodi i primici u iznosu od 84.805.069 KM i veći su u odnosu na iste prethodno planirane Nacrtom ovog budžeta za 154.962 KM.

Strukturu ukupnih prihoda i primitaka čine prihodi i primici Grada Zenica u iznosu od 67.883.089 KM, te primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti, koje čine namjenske doznake planirane u iznosu od 16.921.980 KM.

“Ovo je realan, optimistički, razvojni i socijalni budžet i 2,5 puta je veći u odnosu na onaj, kojeg sam zatekao kada sam došao na čelo ovog Grada”, ustvrdio je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Za ovakav Prijedlog budžeta glasali su svi vijećnici, izuzev vijećnika SDA, koji su bili ili uzdržani ili protiv njega.

U prvom dijelu današnje sjednice Vijeća usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršavanju ovogodišnjeg gradskog budžeta, te Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Zenica za tekuću godinu. (V.J.)