Nova sjednica Gradskog vijeća Zenica zakazana za srijedu 8. februara

Predsjedavajući Gradskog vijeća Zenica, Mirza Husetić, za srijedu 8. februara zakazao je 30. sjednicu Gradskog vijeća Zenica.

Sjednica će se održati u Velikoj sali Grada Zenica sa početkom u 10 sati. Na dnevnom redu su između ostalog su sljedeće tačke. Prijedlog budžeta grada Zenica za 2023. godinu s obrazloženjem i prijedlog Odluke o izvršavanju budžeta grada Zenica za 2023. godinu. Vijećnici će razmatrati i Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Zenica za period od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. godine, kao i prijedlog o izmjeni površine i oblika građevinske parcele i prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Zenica Muhadri Bajramu petm neposredne nagodbe. Peta tačka dnevnog reda je imenovanje Gradske izborne komisije Zenica. (M.P.)