FBIH: Rasterećenje cijene rada kroz smanjenje doprinosa

Udruženje poslodavaca u FBiH je u okviru aktivnosti na rasterećenju cijene rada kroz smanjenje doprinosa i poreza na dohodak, u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata BiH, pripremilo i otpočelo medijsku kampanju kako bi što prije bile usvojene izmjene i dopune Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH, ali i neki drugi vezani propisi iz dokumenta “Šta poslodavci očekuju od vlasti”.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su 27. januara tekuće godine na vanrednoj sjednici usvojili izmjene Zakona o doprinosima FBiH.

Cilj je postići jačanje konkurentnosti na stranom tržištu prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće kao pretežno izvozno orijentiranoj djelatnosti kroz utvrđivanje plaćanja doprinosa najnižu povlaštenu osnovicu ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plata u visini do 85 posto prosječne mjesečne neto plate u Federaciji BiH.

Kako se navodi u obrazloženju tog zakonskog rješenja, na taj način se postiže cjenovna konkurentnost proizvoda iz Bosne i Hercegovine koji su namijenjeni izvozu te se samim tim osiguravaju pretpostavke za značajnija investicijska ulaganja u taj sektor.

Predloženom izmjenom mijenja se propisani uvjet za primjenu preferencijalne osnovice za obračun doprinosa za radnike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih zanata na način da se ostavlja mogućnost isplate većeg iznosa plata radnicima.

Udruženje poslodavaca FBiH pozdravilo je usvajanje izmjena Zakona o doprinosima,te najavilo nastavak aktivnosti na unapređenju poslovnog okruženja, pa time i unapređenju propisa vezanih za doprinose i porez na dohodak, povećanje plata radnicima i osiguranje boljeg standarda stanovnika u FBiH.