Zrak u Zenici nezdrav za osjetljive grupe

Prema podacima Eko akcije, jutros u 08:00 sati, zrak u Zenici je nezdrav za osjetljive grupe. Indeks kvalitete zraka je 106. Koncentracija PM2,5 u Zenici je trenutno 4,4 puta veća od godišnje vrijednosti kvaliteta zraka Svjetske zdravstvene organizacije

U takvim slučajevima na snazi je upozorenje u kojem se kaže da “oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebali bi smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani”.

Pored Zenice, zrak je nezdrav za osjetljive grupe u još nekoliko općina na području ZE-DO kantona. Tako je u Maglaju 114, a za Kakanj i Visoko nema podataka jer je monitor u kvaru. (T.B.)