Muzej grada Zenice suočen sa ekonomskom ali i statusnom krizom

“Muzej grada Zenice samo što se riješio pandemijske krize, jer smo lani vratili posjetu na dvije trećine onoga što smo imali ranije, suočava se sada sa ekonomskom krizom, usljed rata u Ukrajini, ali i sa statusnom krizom, jer ne možemo nikako sa našim vlastima da se dogovorimo kome Muzej pripada po pitanju finansiranja i na koji način se može finansirati”, navodi Adnadin Jašarević, direktor ove zeničke ustanove kulture, sumirajući rad Muzeja grada Zenica u 2022. godini.

“U prošloj godini realizovali smo preko 200 različitih programa, radionica, promocija i otvorenja izložbi, ali i dva značajnija projekta, finansirana iz međunarodnih fondova „Poruke iz prošlosti“ i „Modeliranje naslijeđa“, te brojne manje domaće projekte”, kaže direktor Muzeja u Zenici.

Među pomenutim projektima najvažnije je, kako navodi, da su obavili preventivne radove na zidinama tvrđave Vranduk na preko 260 mjesta, gdje su se pojavile pukotine, završili revitalizaciju srednjovjekovnog Trgovišta i tamo upotpunili sadržaje za turiste, te obavili manje sanacione radove na lokalitetu Putovići, gdje će se u ovoj godini posvetiti održavanju programa, koji se tiču antičkog naslijeđa, a u sklopu međunarodnog projekata „Putevima rimskih imperatora“.

Uz pomenuto i ove godine u Muzeju grada Zenica planiraju realizovati najmanje dva manja i tri veća međunarodna projekta.

“Riječ je o reviziji rekonstrukcije etnološke postavke, zatim o radovima na zgradi Muzeja po pitanju energetske efikasnosti, a želimo se pozabaviti i odnosom posjetilac – Muzej i obratno, kako bi imali više feed back-a, gdje bi posjetilac na neki način bio gost-kustos, koji bi aktivno sukreirao sadržaje unutar muzejskih postavki, koje mi nudimo na uvid”, pojašnjava Adnadin Jašarević, direktor Muzeja grada Zenica. (V.J.)