Skupština ZDK: Usvojena odluka o privremenom finansiranju

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u nastavku današnjeg zasjedanja usvojila Odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2023. godine.

Po ovoj odluci, planirani su prihodi u nivou od 93.443.913 KM.

Sa dnevnog reda su povučeni Finansijski planovi Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe zapošljavanja ZDK za 2023. godinu, sa odlukama o izvršenju tih planova. Planirani prihodi budžeta Službe za zapošljavanje ZDK u prijedlogu iznose 25.851.634 KM, a Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK 247.595.351 KM. Dokumenti su vraćeni na doradu, Vlada će ih iznova razmatrati i u predviđenoj procedure ponovo dostaviti skupštini na usvajanje.

Skupština ZDK je, prethodno, nakon rasprave,usvojila Izmjene i dopune Budžeta za 2022. godinu, čime su se stvorili svi potrebni uslovi za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenima u organima i institucijama oslonjenim na Budžet.

Jednokratnu pomoć u iznosu od 1.080 KM treba dobiti oko 8.200 korisnika,a ukupan potrebni iznos je oko 9 miliona i 200 hiljada maraka. (Š.B.)