U toku radovi na sanaciji ulice Vojvodića put

U Zenici su u toku radovi na sanaciji ulice Vojvodića put, a koji podrazumijevaju sanaciju kompletne ulice, odnosno dionicu od spoja sa ulicom Bulevar Ezhera Eze Arnautovića do spoja sa ulicom Londža.

Izvršeno je asfaltiranje prvog sloja na saobraćajnici, dok će asfaltiranje završnog sloja saobraćajnice i pješačkih staza biti organizovano u skladu sa vremenskim uslovima.

Prethodno su u ovoj ulici završeni radovi na izgradnji vodovodne linije, zamjeni instalacija grijanja, a u toku je i korekcija šahtova koji su locirani na pješačkim stazama, a koju vrši BH Telecom.