„Pekara za bolje sutra“: Projekat za mlade koji izlaze iz sistema institucionalne brige

Osam korisnika Javne ustanove „Dom porodica“ koji izlaze iz sistema socijalne zaštite i Udruženja Dlan danas počinje sa obukom za pekara, kuhara i poslastičara.

Obuka će biti organizovana u okviru projekta „Pekara za bolje sutra“ koji se realizuje uz podršku UNICEF-a u BiH u okviru projekta „Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju Covid 19 u BiH“ koji finansira USAID. Projekat ima za cilj da razvije sistem podrške za razvoj socijalnog poduzetništva i integrisanog vođenja slučaja, a kojim će se ojačati kapaciteti, znanja i vještine mladih osoba koje izlaze iz sistema institucionalne brige i roditelja djece i mladih sa poteškoćama u razvoju. Projektne aktivnosti obuhvataju tri segmenta: obrazovanje, socijalnu i dječiju zaštitu. UNICEF projekat podržava sa 58 hiljada konvertibilnih maraka dok će i lokalne zajednice, zavisno od finansijskih mogućnosti, podržati ovaj projekat. (B.D.)