Počela zajednička kampanja „Mladi BiH su za čist zrak“ u pet gradova u Bosni i Hercegovini

Nakon realizacije radionica na kojima se radilo na osnaživanju 30 mladih osoba, u Tuzli, Sarajevu, Brčkom, Zenici i Ugljeviku, počela je implementacija zajedničke kampanje mladih kojom žele da skrenu pažnju na problem zagađenja zraka, posljedice na zdravlje do kojih može doći zbog izlaganja zagađenom zraku kao što su bolesti respiratornih organa, karcinomi, neplodnost kod žena i muškaraca i sl., ali i da iskažu potrebu za djelovanjem kako donosioca odluka, tako i samih građana u cilju smanjenja zagađenja zraka.

Sa ciljem podizanja svijesti mladih BiH o ovom problemu i njihovog animiranja da i sami podignu svoj glas i uključe se u rješavanje problema zagađenja zraka, tokom protekle sedmice grupe mladih u pet gradova su realizovali prezentacije o zagađenju zraka u svojim školama i na fakultetima.

U narednom periodu planirane su ulične akcije u svih pet gradova kada  će mladi direktno razgovarati sa građanima o tome šta oni mogu uraditi da smanje zagađenje.  Mladi će dijeliti letke sa preporukama i LED sijalice kao jednu od mjera za smanjenje potrošnje energije, a samim time će uticati i na smanjenje zagađenja zraka.

Sa ciljem stvaranja prostora za konstruktivnu diskusiju između mladih, donosioca odluka i zagađivača, biće organizovani i okrugli stolovi na kojima će mladi dati svoje prijedloge na koji način bi mogli svi zajedno raditi na unapređenju kvaliteta zraka.

Sve pomenute aktivnosti se realizuju u okviru projekta „Mladi za čist zrak“ kojeg implementira Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om.

#unicefbih