Sanitarna inspekcija tokom septembra pojačala inspekcijski nadzor u školama

Kantonalna sanitarna inspekcija u septembru je provodila aktivnosti pojačanog inspekcijskog nadzora u osnovnim i srednjim školama na području Kantona, školskim kuhinjama, kao i objektima u blizini škola koji uslužuju i prometuju hranu, s ciljem kontrole poštivanja sanitarno-higijenskih uvjeta u navedenim objektima i zaštite zdravlja učenika. Izvršeno je 11 inspekcijskih nadzora u školskim kuhinjama i objektima u blizini škola, prilikom kojih su nepravilnosti utvrđene kod 8 subjekata nadzora, zbog čega je doneseno 8 rješenja o otklanjanju nedostataka i izdata 2 prekršajna naloga.

-8 inspekcijskih nadzora u školama, prilikom kojih su kod 5 subjekata nadzora utvrđene nepravilnosti, koje se odnose na neobavljanje obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, zbog čega je doneseno 5 rješenja o otklanjanju nedostataka. Kantonalna sanitarna inspekcija će u narednom periodu nastaviti sa provodenjem aktivnosti inspekcijskog nadzora u školskim kuhinjama, kao i objektima u blizini škola koji uslužuju i prometuju hranu, te predškolskim ustanovama – vrtićima, s ciljem kontrole poštivanja sanitarno-higijenskih uvjeta. (B.D.)