Ove godine izbori koštaju više nego prethodnih

Foto: vijesti.ba
Foto: vijesti.ba

Procjena je da će Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštati 12.528.000 KM, objavljeno je na stranici Centralne izborne komisije.

Od toga su najveći izdaci za naknade članovima i zamjenicima članova biračkih odbora u iznosu od oko 6.795.000 KM, za nabavku papira i štampanje glasačkih listića 1.500.000 KM i poštanski troškovi slanja glasačkih paketa u inostranstvo u iznosu od 1.270.000 KM.

Na inicijativu Centralne izborne komisije BiH i Radne grupe za praćenje realizacije zadataka iz nadležnosti institucija i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini vezanih za provođenje Općih izbora 2022. godine koja je formirana od strane Ministarstva sigurnosti BiH, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH donio je 10. avgusta 2022. godine Odluku o formiranju Operativnog štaba akcije “Opći izbori 2022” zaduženo za sigurnosni aspekt izbornog procesa u BiH.

U Operativnom štabu akcije “Opći izbori 2022” su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA-e), Granične policije BiH, Centralne izborne komisije BiH, entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova Policije Brčko Distrikta BiH.