Epidemiološka situacija u FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje se primjenjuju od juče.

Kada je riječ o naredbama, i dalje je obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske u svim zdravstvenim ustanovama (uposlenici, pacijenti i svi posjetitelji). Naložena je redukcija posjeta u zdravstvenim ustanovama u skladu s kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19. Jedna od preporuka građanima je da u slučaju pojave nekih od respiratornih simptoma kao što su curenje nosa, bol u grlu, povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, ostanu kući te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalje upute.U proteklih sedam dana u FBiH je na bolničkom liječenju bilo 87 osoba zbog COVID-19, od kojih pet na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. U istom periodu zabilježeno je 17 smrtnih slučajeva. (B .D.)