U Zenici će uz podršku sredstava Evropske unije biti realizovan projekat unapređenja infrastrukture i sajamskih kapaciteta „Tržnice“

Grad Zenica jedna je od šest lokalnih zajednica čija je prijava na Javni poziv za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture, koji je objavljen u okviru projekta EU4AGRI ocijenjena pozitivno.

Nakon završetka procedure po javnom pozivu Gradu Zenica je odobren projekat „Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica“.

U sklopu projektnih aktivnosti planirana je nabavka 21 rashladne vitrine, 20 drvenih sajamskih kućica, 115 stolova za prodaju proizvoda.

Također predviđena je organizacija tri sajma domaćih poljoprivrednih proizvoda, prerađevina i slično te obuka korisnika odnosno proizvođača iz oblasti sanitarnog minimuma zatim sigurnosti hrane i HACCP-a, kao i o manipulaciji i prodaji proizvoda u uslovima pandemije COVID19.

Jedna od aktivnosti je i priprema protokola za postupanje prilikom prodaje proizvoda na tržnici u uslovima pandemije i protokol sigurnog poslovanja s hranom na tržnici namijenjen korisnicima usluga tržnice.

Projektom je planirano da se osigura lakši pristup JP „Tržnica“ čime bi se reducirao otpad na pijacama i na ekološki prihvatljiv način zbrinuo biljni otpad koji može poslužiti za daljnju preradu, kao i lakši pristup prostoru JP „Tržnica“ za osobe sa invaliditetom kroz poboljšanje pristupne infrastrukture i postavljanje taktilnih oznaka.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 316.857,00 KM bez pdv-a, od čega je 232.927,00 KM odobreno u okviru EU4AGRI Projekta, dok je Grad Zenica osigurao sredstva u iznosu od 83.930,00 KM.

Rok za implementaciju projekta je 18 mjeseci odnosno period august 2022 – decembar 2023.

Navedene aktivnosti su podržane kroz projekat EU4AGRI koji finansira Evropska unija, a provode Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH i Češka razvojna agencija.

EU4AGRI je četverogodišnja inicijativa (2020-2024) koja ima za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih radnih mjesta, kao i zadržavanje postojećih i podržavanje oporavka od krize izazvane COVID – 19 u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekta, koji finansira Evropska unija, iznosi 20,25 miliona eura, a zajednički ga provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna angecija (CzDA).

zenica.ba