Gradska izborna komisija: Obavještenje – dodjela mjesta u biračkim odborima (BO)

Povodom pripremnih aktivnosti imenovanja biračkih odbora za Opće izbore 2022. godine, Gradska izborna komisija daje sljedeće obavještenje:

Obavještava se javnost da će se dodjela mjesta u biračkim odborima (BO) održati 03.08.2022.godine (srijeda) u velikoj sali Gradskog vijeća (Trg BiH br. 6), sa početkom u 13,00 sati.

NAPOMENE:

Procedura dodjele:

U BO zastupljeni su predstavnici političkih subjekata koji su ovjereni za učešće na izborima u izbornoj jedinici u kojoj se imenuju BO.

Popunjavanje mjesta u BO vrši se na način da se odabere prvo BM s liste biračkih mjesta sa područja izborne jedinice, a zatim se članstvo u BO za to BM popunjava  nazivima političkih subjekata, prema redoslijedu žrijebanja koji je utvrdila CIK BiH, dok se ne popuni sastav tog BO. Nakon toga ide sljedeće BM koje se popunjava narednim političkim subjektima. Postupak se ponavlja do popunjavanja svih mjesta u BO.

U istom BO na istom BM politički subjekt može imati samo jednog predstavnika.

Stranke koje su članice koalicije i njihova koalicija ne mogu dobiti mjesta u istom BO, nego se vrši zamjena mjesta tako što se politička stranka ili koalicija premješta u naredni BO, ako je zamjena moguća.

Broj BO koji se popunjavaju

Za Opće izbore 2022. godine GIK je utvrdila ukupno 142 redovna BM na području Grada Zenica i 1 BM za glasanje u odsustvu. Od ukupnog broja BO, njih 135 imaju po 5 članova, dok 8 BO imaju po 3 člana.

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA