Radno vrijeme Doma zdravlja za Kurban-bajram

Povodom obilježavanja Kurban Bajrama, JU “Dom zdravlja” Zenica će na dan 11.07.2022. godine organizovati pružanje zdravstvenih usluga na sljedeći način:

-Služba hitne medicinske pomoći kao i svaki dan radit će u periodu od 00:00 do 24:00 sata;

-Služba za zdravstvenu zaštitu djece radit će od 7:00 sati do 15:00 sati;

-Centar za mentalnu rehabilitaciju radit će od 7:00 sati do 15:00 sati;

-Ambulanta porodične medicine Centar radit će u periodu od 7:00 sati do 20:00 sati;

-Ambulanta porodične medicine Nemila radit će u periodu od 7:00 sati do 15:00 sati;

-Služba za laboratorijsku dijagnostiku primarnog nivoa radit će od 7:00 sati do 15:00 sati;

-Služba za zubozdravstvenu zaštitu radit će u periodu od 7:00 sati do 20:00 sati;

-Služba za higijensko epidemiološku djelatnost uzimat će briseve za PCR nalaz u periodu od 7:00 sati do 11:00 sati;

Na dan 11.07.2022. godine bit će osiguran i rad Prijavnice, gdje će se vršiti prijem podnesaka.

dzz.ba