TRI ključna razloga zbog kojih su alternative pušenju bolje rešenje

Koliko god da su puta čuli spisak razloga zbog čega im pušenje šteti zdravlju, veliki broj ljudi jednostavno ne želi da prestane. Ipak, i tu se situacija menja, jer sve više pušača traži alternativna rešenja.

Odgovarajući na njihove potrebe, zahvaljujući naučno-tehnološkim dostignućima, razvijene su manje štetne alternative pušenju.

Ovo su tri najznačajne karakteristike koje imaju manje štetne alternative i zbog čega se bitno razlikuju od tradicionalnih cigareta.

  1. Zagrevanje zamenilo sagorevanje duvana

Verovatno nikada niste posmatrali cigaretu iz ovog ugla. Da li znate da, kada se zapali duvan se sagoreva i stvara se duvanski dim kroz koji se ispusti više od šest hiljada materija od kojih se za oko 100 zna da su štetne ili potencijalno štetne.

S druge strane, sistem IQOS, globalno najpoznatiji bezdimni uređaj, funkcioniše tako da ne sagoreva duvan, već ga zagreva. Prilikom konzumacije ne stvara se duvanski dim, već aeorosol. Dokazano je da tako u proseku proizvodi do 95 odsto manje štetnih sastojaka u odnosu na dim cigarete. Naučnici, iako zadovoljni ovako visokim procentom, napominju da nijedan proizvod ovog tipa nije bez rizika i sadrži nikotin, koji stvara zavisnost.

  1. Značajno manje ugljen monoksida

Štetne posledice sagorevanja se tu ne završavaju. Sagorevanje duvana sa sobom nosi jednu od najotrovnijih supstanci – ugljen monoksid, koji prilikom konzumacije cigareta ostaje nerazgrađen u organizmu i lako se vezuje za hemoglobin.

Za razliku od cigarete, kao i zbog činjenice da ne sagorijeva duvan, istraživanja su potvrdila da IQOS, bolja alternativa nastavku pušenja, stvara oko 98 odsto manje ugljen monoksida i znatno niže nivoe drugih štetnih sastojaka.

  1. Eliminacija katrana

Sagorevanje duvana ima još jednu propratno štetnu posledicu – katran.

IQOS ne proizvodi katran jer zagreva duvan, umesto da ga sagorijeva. On stvara aeorsolni ostatak koji se suštinski razlikuje od katrana i sadrži znatno niže nivoe štetnih sastojaka.