U petak će biti otvoren javni poziv za upis studenata na Univerzitet u Zenici

Sutra će biti otvoren javni poziv za upis studenata na Univerzitetu u Zenici.

Na prvom ciklusu planiran je upis 995 studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na osam fakulteta, na drugi ciklus planirano je upisati 406 studenata te još 43 studenta na treći ciklus.

“Na pojedinim fakultetima neće biti upisa na treći ciklus jer on već postoji. Po našem mišljenju, najveći interes će ponovo vladati za softversko inžinjerstvo i medicinu. Od početka ove akademske godine bit će otvoren novi studijski program za tjelesni odgoj i sport, a mi očekujemo da će osim ovog veliki interes vladati i za Metalurško tehnološki fakultet i to za studijski program Zaštite na radu i zaštite od požara. Na prvom upisnom roku na redovni studij bit će upisano 608 studenata i 305 redovnih samofinansirajućih studenata dok će 82 studenta biti upisana na vanredni studij. Na drugi ciklus bit će upisano 119 redovnih studenata, 188 redovnih samofinansirajućih i 99 vanrednih studenata. U ovu akademsku godinu planirano je da se upiše ukupno 1.444 studenta”, kazao je Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici.