Građani mogu sami plaćati staž koji im nedostaje

Građani koji su zainteresovani mogu sami plaćati staž koji im nedostaje. Iznos dobrovoljnog osiguranja u 2022. godini iznosi 259, 93 KM.

“Ovo osiguranje se reguliše u Zavodu PIO sklapanjem ugovora i uplaćuje se mjesečno. Dobrovoljno osiguranje može uplaćivati svaka osoba starija od 15 i mlađa od 65 godina života, a koja ima prebivalište u Federaciji BiH i koja se, naravno, ne nalazi u obaveznom osiguranju. Dakle, koja nije u radnom odnosu”, kazao je Tomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Kod ličnog plaćanja staža u poslovnicu Zavoda PIO osoba mora donijeti uvjerenje o prebivalištu. Zatim, neophodno je donijeti ljekarsko uvjerenje i ličnu kartu. Dobrovoljni staž ide od trenutka predaje dokumentacije. Kod uplate dobrovoljnog osiguranja ne treba firma kao posrednik. Osoba se registruje, dobije rješenje o dobrovoljnom osiguranju i taj staž se računa kao penzijski staž, dodao je Kvesić. (B.D.)