Filozofski fakultet organizator devetog naučno-stručnog skupa „Nauka i savremenost“

Filozofski fakultet u Zenici organizator je devetog naučno stručnog skupa međunarodnog karaktera pod nazivom „Nauka i savremenost“.

Na ovom skupu u Zenici danas učestvuje oko stotinu predavača iz različitih oblasti iz BiH, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Turske. “Cilj je promocija društveno humanističkih nauka jer su te nauke razvojem tehnologije gurnute na margine i naša zadaća je da pokažemo da one žive, da se rade istraživanja i da one imaju jako važnu društvenu korist”, kazala je Alica Arnaut, dekanesa Filozofskog fakulteta u Zenici.

Učesnici naučno stručnog skupa su nastavnici javnih fakulteta i različitih su zvanja, saradnici, učitelji kao i kulturni radnici. “Sretan sam što je Zenica okupila ovoliki broj stručnih ljudi na jednom mjestu. Ovo je postala tradicija Filozofskog fakulteta, nama je cilj da vršimo internacionalizaciju nauke, istraživanja i ovo su prave prilike da se saopšti sve ono do čega dođu naši istraživači i da se razmjene iskustva sa drugim zemljama. Drago mi je što je Filozofski fakultet prepoznao značaj da se organizuju ovakve manifestacije jer na taj način promovišu ne samo svoj fakultet nego i univerzitet u Zenici”, kazao je Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici.(B.D.)