Hadžić: Nema prepreka za donošenje Zakona o minimalnoj plati

Dževad Hadžić, član Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH

Savez samostalnih sindikata BiH već godinama isnisitira na minimalnoj plati od 1.000 KM i donošenju Zakona o minimalnoj plati, tvrdeći sada da ne postoje nikakve prepreke za njegovo donošenje, jer to je vitalni interes svih građana i radnika u FBiH.

„Ovdje se od Udruženja poslodavaca nametnulo pitanje zakonitosti i ustavnosti donošenja ovog Zakona, što je licemjerno s njihove strane, jer u jednom momentu se zalažu za povećanje svih plata, a niko im ne brani da to i urade, a onda plate obaraju i traže mehanizme da se pomenuti Zakon ne donese“, navodi Dežavad Hadžić, član Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH, iznoseći stav ovog Saveza.

Savez samostalnih sindikata BiH i njihova pravna služba tvrde da sve ustavne nadležnosti Parlamenta i Federacije BiH omogućavaju da se ovakav Zakon donese.

„Zakon o radu u članu 78. govori o najnižoj plati, koja se utvrđuje na osnovu najniže cijene rada, a ona se utvrđuje kolektivnim ugovorom. Najniža cijena jeste najmanja novčana vrijednost najmanje jedinice rada, a to je radni sat, te iz takve  formulacije proizilazi da je najniža plata obračunska kategorija, za razliku od minimalne plate, koja je zašitna kategorija, odnosno prag ispod kojeg nijedan poslodavac ne bi mogao isplatiti platu“, pojašnjava Dežavad Hadžić, član Upravnog odbora SSS BiH.

Osim toga Ustavom Federacije je propisana jasna nadležnost Federacije za ekonomsku i finansijsku politiku, uključujući i donošenje odgovorajućih propisa iz te oblasti, te Zakon o minimalnoj plati definitivno smatramo takvim propisom, stav je Saveza samostalnih sindikata BiH.

„Prijedlog Zakona o minimalnoj plati, kojeg smo uputili, tokom posljednje godine prihvatili su predstavnici klubova svih političkih partija, koje participiraju u Parlamentu FBiH i u takvom ambijentu odgovornost je dalje na Vladi Federacije BiH da Prijedlog Zakona o minimalnoj plati, zajedno u paketu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima, uputi u parlamentarnu proceduru“, kaže Dževad Hadžić, ćlan UO SSS BiH, ističući da je sada i visina od 1.000 KM, predložena za minimalnu platu, upitna kao dostatna za sadašnje životne troškove građana, pri prisutnoj inflaciji, koja je preko 11 ili 12 posto u zadnjoj godini dana. (V.J.)