Počelo proljetno uređenje javnih zelenih površina

Sektor za ekologiju i komunalne poslove intenzivirao je aktivnosti na uređenju javnih zelenih površina u gradu Zenica.

U okviru proljetne faze planirano je uređenje cvjetnih gredica, kružnih tokova odnosno gradskih mostova.

Aktivnosti će obuhvatiti pripremu gredica i sadnju sezonskog cvijeća (ljetnica), osvježavanje kružnih tokova sa malčom i ukrasnim šljunkom, kao i zamjenu uništenog ukrasnog bilja.

Prilikom odabira vrsta ljetnica stavljen je akcenat na one sa izraženijim dekorativnim karakteristikama, ali i vrste koje su do sada bile rjeđe zastupljene poput gazanija, ageratuma i sunpatiensa.

Uskoro ćemo gradske mostove oplemenit plektrantusima i raznobojnim pelargonijama i surfinijama. Također, po završetku rekonstrukcije ulice Masarykova predviđeno je uređenje zelenih površina duž ulice odnosno dovoz i planiranje zemljišnog supstrata, zamjenska sadnja drveća sa kontejniranim sadnicama jasena te uređenje mini zelenih površina sa otpornijim dekorativnim vrstama, jukama i odgovarajućom vrstom sezonskog cvijeća“, istakla je Jakuta Imširović, šefica Sektora za ekologiju i komunalne poslove.