Trakić: Pripreme za Izborno-izvještajnu Skupštinu Saveza udruženja penzionera FBiH

U Savezu udruženja penzionera Federacije BiH uveliko traju pripreme za izbore unutar ovog Saveza, a ovih dana njihov Upravni odbor odlučio je da će Izborno-izvještajna Skupština ovog Saveza biti održana 05. maja u Fojnici.

Na sjednici Upravnog odbora predočene su i liste kandidata za novo rukovodstvo, odnosno za članove novog Upravnog i Nadzornog odbora, Saveza udruženja penzionera FBiH u naredne četiri godine.

“Prema ranije usvojenom izbornom programu Savez udruženja penzionera ZDK delegira dva člana u Upravni odbor, kao i predsjednika Nadzornog odbora Saveza, za što smo predložili Emina Sijerčića”, navodi Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH.

“Shodno već pomenutom izbornom programu Tuzlanski kanton, uz dva člana Upravnog odbora, predlaže predsjednika Skupštine Saveza udruženja penzionera FBiH zašta je ponovno predložen sadašnji predsjednik, Jakub Belkić, dok Sarajevski kanton, uz dva člana Upravnog odbora predlaže i predsjednika Upravnog odbora Saveza, koji će ujedno biti i predsjednik Saveza udruženja penzionera F BiH, a predložen je takođe sadašnji predsjednik, Redžo Mehić”, kazao nam je Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH. (V.J.)