JP “GRIJANJE” ZENICA: “ArcelorMittal” nije ponudio produžetak sezone grijanja, nastavljaju monopolističko ponašanje

Nakon što se kompanija “ArcelorMittal” Zenica tek danas odlučila oglasiti o prekidu grijne sezone, odnosno jednostranom raskidu ugovora sa našim preduzećem, još jednom potvrđujući da su prošle sedmice bili primorani obustaviti rad kotlova u “Toplani Zenica” zbog neplaniranih ali neizbježnih radova, radi potpunog informisanja javnosti dužni smo ukazati na nekoliko činjenica.

Naime, 11. aprila dobili smo obavijest iz “ArcelorMittala” Zenica da su “prisiljeni prekinuti isporuku toplotne energije za grijanje grada i time završiti sezonu grijanja”. Dakle, niti u jednom trenutku iz kompanije “ArcelorMittal” nisu nagovijestili da je moguć nastavak sezone grijanja, zbog čega je naše preduzeće krenulo u poslove koji su uobičajeni po završetku grijne sezone, a upoznato si kako je nemoguće nakon devet dana prekida sezone grijanja sistem pokrenuti u roku 24 sata. Podsjećanja radi, dopuna vode i samo zagrijavanje traje više od tri dana.

Međutim, ovdje je očigledno da su tek nakon što su uvidjeli da su građani, rekli bismo sa pravom, ogorčeni na kompaniju “ArcelorMittal”, danas se odlučili oglasiti sopćenjem za javnost u kojem žele odgovornost za hladne radijatore prebaciti na JP “Grijanje” Zenica iako svi građani znaju da upravo kompanija “ArcelorMittal” ima monopol nad grijanjem grada i jedina odlučuje kada će početi, a kada završiti grijna sezona u što smo se svi, nažalost, uvjerili.

Treba reći i to kako kompanija “ArcelorMittal” Zenica svojim monopolitističkim ponašanjem građanima Zenice isporučuje energiju kada je imaju u viškovima, pa se često dešava da na vanjskim temperaturama preko 15 stepeni imamo pregrijane stanove, a kada su niske temperature cjelokupnu energiju koriste za svoje tehnološke procese čime su u sezoni 2021/2022. godina JP “Grijanje” Zenica oštetili prekomjernom isporukom za iznos veći od 1,2 miliona KM.

Kompanija “ArcelorMittal” Zenica radi svojih ekonomskih interesa ugrožava poslovanje JP “Grijanje” Zenica prekomjernim isporukama, samovoljnim obustavama, prekidima sezone i ponovnim pokretanjem grijanja, iako su eksplicite 11. aprila poslali obavijest da su završili sezonu grijanja 2021./2022. godina.

Nijednim pravnim poslom “ArcelorMittal” nije ponudio produžetak sezone grijanja JP “Grijanje”, te samovoljnim objavama putem lokalnih medija iznio neistine i narušio ugled preduzeća, prebacujući svoju odgovornost za hladne stanove na JP “Grijanje” Zenica iako su oni raskinuli ugovor sa nama.

Preduzeće “Grijanje” Zenica je sve neophodne aktivnosti za završetak sezone grijanja, uzrokovanim prijevremenim prekidom grijanja od strane “ArcelorMittala”, završio 11. aprila 2022. godine, a na osnovu obavijesti koju smo dobili iz “ArcelorMittala”.

JP GRIJANJE ZENICA