Promocija knjige naučnih ogleda „Putevima beskraja-recepcija jugoslovenske fantastične proze“

Knjiga naučnih ogleda „Putevima beskraja-recepcija jugoslovenske fantastične proze“, autorke Marijane Terić iz Nikšića, predstavljena je danas polaznicima škole kreativnog pisanja koju organizuje Muzej grada Zenice.

Radi se o kapitalnom djelu koje sublimira najznačajnija djela iz domena fantastične književnosti autora sa štokavskog govornog područja bivše Jugoslavije. U ovom djelu, njenoj doktorskoj diserataciji, Marijana Terić komparativnim pristupom ukazuje se na recepciju fantastičkih elemenata u južnoslovenskim književnostima te na brojne inovacijske impulse  nastale pod uticajem svjetske literature. Na prostoru bivše Jugoslavije, fantastična književnost ispočetka je bila marginalizovan žanr bez validne kritičarske percepcije. Pojavom Borhesove literature desio se, smatra Terićeva, radikalan zaokret i mnogi stvaraoci počinju da slijede ovaj ali i koncepte Poa, Hofmana, Bulgakova i drugih velikana žanra.

U Bosni i Hercegovini, sa rijetkim piscima naučne fantastike, ova vrsta književnosti dugo nije ni postojala ali se to vremenom promijenilo. Za Marijanu Terić putokaz je bila Antologija fantastične proze u BiH Nenada Radanovića koja je cijelo bogatsvo inovativnih autora. Danas je u Bosni i Hercegovini, smatra Terićeva, situacija sa fantastičnom književnošću znatno bolja zahvaljujući, pored ostalih i Adnadinu Jašareviću koji je uz afirmaciju vlastitih te knjiga brojnih drugih domaćih pisaca učinio mnogo na popularizaciji ovog literarnog žanra.(D.T.)