Apel povodom učestalog uništavanja i oštećivanja stabala

Redovnim nadzorom na javnim zelenim površinama kao i na osnovu prijava samih građana utvrđeno je da u posljednje vrijeme na javnim zelenim površinama u gradu dolazi do sve učestalijeg kako vandalskog tako i sistematskog uništavanja gradskog dendrofonda.

Primjećena je sve češća pojava oštećenja stabala koja se vrši neselektivno od strane vandala, a takođe, uništavanje i oštećivanje stabala se vrši i sistematski od strane N.N. lica i to putem različitih hemijskih i mehaničkih metoda.

Nažalost, na ovaj način Gradu Zenica vrlo često jedino preostaje da izvrši sječe uništenih višedecenijskih, prethodno vitalnih i po okoliš u ekološkom, estetskom i sanitarnom smislu izuzetno vrijednih stabala. Zamjena stabala starih više decenija sa standardnim mlađim sadnicama se realizuje u okviru poslova redovne sadnje, ali pozitivan uticaj istih po okruženje može se očekivati tek za duži niz godina.

Najsvježiji primjeri ovakvog djelovanja utvrđeni su na četiri stabla platana i jednom stablu breze kod stambene zgrade u Ul. Sarajevska br. 77, raritetnom i po okoliš izuzetno blagotvornom stablu pačempresa kod zgrade ARBiH br. 9, zasadu tise kod Londže I, kao i na mladim sadnicama drveća na više različitih lokacija u gradu.

Grad Zenica je uvršten u program „Zelenih gradova“ što nas sve dodatno obavezuje da se ovakve vrste sve učestalijih vandalizama spriječe na svaki mogući i raspoloživi način. Drveće i njegov nezamjenjivi sanitarno – ekološki, pozitivan mikroklimatski i estetski značaj čine okosnicu zelenih površina što nam svima daje obavezu na savjestan odnos i zajedničku brigu prema postojećem dendrofondu.

Ovim putem molimo građane da ovakve pojave evidentiraju i o istima obavještavaju Komunalnu inspekciju Grada Zenice, Sektor za ekologiju i komunalne poslove Grada Zenice, kao i MUP ZDK.

Podsjećamo da su Odlukom o komunalnom redu Grada Zenice propisane kaznene odredbe po kojima se pravnom licu ili građaninu mogu propisati visoke novčane kazne za prekršaje koji se odnose na oštećivanje ili uništavanje stabala u gradu.

Nadležne službe Grada Zenice, nadzor radova na održavanju javnih zelenih površina kao i izvođač radova na održavanju javnih zelenih površina sa svojim visoko kvalifikovanim uposlenicima iz oblasti šumarstva, hortikulture, ekologije i zaštite bilja kontinuirano vode brigu o stanju gradskog dendrofonda i poduzimaju potrebne mjere na zaštiti zelenih površina.

U okviru redovnih poslova na održavanju javnih zelenih površina nekada su neminovne i sječe koje su sanitarnog karaktera odnosno sječe se vrše i u krajnjim slučajevima kada je neophodno realizovati građevinske radove, a nemoguće iznaći kompromisno rješenje. Nužne sječe se u konačnici, u svakom slučaju nadomjeste sa sadnicama mladog, za mikrolokacije odgovarajućeg drveća.