Održan sastanak fokus grupe o turističkom potencijalu Zenice

Udruženje poslodavaca Zenica bilo je prošle sedmice domaćin sastanka fokus grupe o turističkim potencijalima Grada Zenica kroz novi i inovativni model USAID-a BiH turizambih.ba

Jedan od ciljeva projekta je povezivanje Kantona Sarajevo sa destinacijama, atrakcijama i turističkim iskustvima u neposrednoj blizini kroz paket cjelodnevnih ili poludnevnih ponuda, nudeći niz raznolikih izleta i ekskurzija, što će rezultirati produženim boravkom posjetilaca, većom potrošnjom, a samim tim doprinijeti lokalnoj ekonomiji, novim investicijama i kreiranju poslova na području grada Zenica.

“Prepoznati smo kao partner USAID-a u budućem razvoju turizma u Zenici i ZDK”, ističe Benjamina Šaranović, sekretar Udruženja poslodavaca Zenica.

Prema njenim riječima namjera je apliciranje za sredstva za  kreiranje web portala, koji će promovisati kompletnu turističku ponudu Zenice i ZDK.

Fokus grupa je bila sastavljena od predstavnika Gradske uprave Zenica, Zeničke razvojne agencije ZEDA, Muzeja grada Zenica, turističkih agencija: „Biss-tours“, „Dar prirode“, „Gaudi“, hotela: „Dubrovnik“ i „Fontana“, nevladinog sektora „Azimut135“ i „Eko Tvrtkovac“, konsalting firme „Con Vita“ i predstavnika USAID Turizam.

Voditeljica recepcije hotela “Dubrovnik”, Nermina Porča, cijeni uspješnim sastanak fokus grupe, te se nada boljoj saradnji Turističke zajednice sa turističkim agencijama i hotelima.

“Osim formiranja Turističke zajednice Grada Zenica, neohodna je izrada promotivnog materijala, mapa, kataloga, letaka, brošura, razglednica, mjesečnog magazina i slično, a bitnim smatramo izradu web i facebook stranice koja će se isključivo baviti turističkom ponudom Grada Zenica”, kaže Porča.

Sastanak u Udruženju poslodavaca bio je veoma konstruktivan, pri čemu je fokus grupa označila glavne potencijalne turističke ponude grada Zenica. Sekcija turističke djelatnosti pri Udruženju poslodavaca Zenica će i u daljem svom radu raditi na razvoju i promociji turističke ponude Grada i ZDK. (Š.B.)